پروژه ارایه کد تخفیف به مرحله بهره برداری رسید

این کدها در قالب طرحهای با و یا بدون محدودیت زمانی قابل عرضه بوده و میتواند علاوه بر چاقی درسایر موارد درمانی که در سامانه وزن من موجود است مورد استفاده قرار گیرد  با توجه به هزینه بسیار پایین این پروژه وبازدهی بالا مدییران  اسامانه وزن امیدوارند با استفاده از این طرح بتوانند قدمی کوچک در راه ارتقا سلامتی هموطنان بردارند