قوانین انسان موفق1

9- قوانین انسان موفق1: قانون جذب هر چه انسان در پی آن باشد همان چیز در جستجوی انسان است تلفن در جستجوی گراهام بل بود همانگونه که تاسب اندام در پی شماست اگر همواره به ان فکر کنید