مانند افراد لاغر فکر کنید 2

دقت کنید که افراد لاغر بیش ازسایرین به جسم خویش احترام میگذارند و از اراده خود در نخوردن احساس قدرت و غرور و اعتماد به نفس بیشتری نسبت به سایرین دارند و این پاداش تن ندادن به لذت پرخوری است