نقش آب درمان چاقی

هر زمان که احساس گرسنگی کرده اید ابتدا یک لیوان آب بنوشید و کمی صبر کنید بسیاری از علائم گرسنگی در واقع علامتی از یک تشنگی مخفی میباشد .