آزمایشات تشخیصی حین درمان چاقی

حتما توجه داشته باشید که با مشورت پزشک خود آزمایشهای مربوطه مانند آزمایش خون , قند و بخصوص هورمون انسولین , تعیین میزان چربی  خون , تستهای کبدی و در موارد خانمها وجود تخمدان پلی کیستیک را بررسی نمایید هرکدام از این مشکلات مانعی بر سر درمان بوده و ممکن نیاز به درمان خاص خود را داشته باشد توجه داشته باشد در صورت کمبود هورمون تیرویید و اینکه  اگر نسبت عدد قند شما به انسولین خون کمتراز 6 باشد حتما برای درمان با پزشک متبحر درمان چاقی مشورت نمایید