لطفا قبل از مطالعه سایر موارد به توضیحات ذیل توجه فرمایید

اربران گرامی با  توجه به اصول درنظرگرفته شده درسامانه وزن من در جهت حداکثر کارایی و بار علمی و عملی کاربران در کسب نتیجه مطلوب درمانی مواردی چند در مورد این بخش و محتویات  آن را به اطلاع میرساتذ و انتظار میرود با ذاشتن انکیزه کافی به نکات فوق توجه فرمایید

1- در بخش اخبار سایت بر آن هستیم تا بر خلاف روال معمول به مانند جای جای این سامانه در جهتی حرکت نماییم که با افزایش توان انگیزشی و آگاهی کاربران به افزایش کیفیت روند درمانی عزیزان اضافه نماید لذا سبکی متفاوت را برگزیدیم 
2-در این بخش بجای ارایه برخی از اخبار که صرفا جنبه اطلاعات عمومی دارند دراکثر موارد از جملات کوتاه انگیزشی منطبق با اصول رفتار درمانی استفاده میگردد که هدف نهایی آن تغییر در باورهاو رفتار های غذایی کاربران میباشدو این امر میسر نمیشود مگر با تکرار و تمرین لذا از کاربران میخواهیم حتی المقدور روزانه و مکرر به این قسمت مراجعه و در جهت فهم بیشتر مفاهیم تعمق نمایند 
 
3- به این بخش مانند بخش مقالات به عنوان یک کلاس کوچک نگاه کرده که هدفش نزدیک کردن شما به هدف بزرگی است که در راه آن تلاش میکنید
 
4-در کنار این موارد از ارایه اخبار کاربردی و نو آوری ها و آشنایی با اصول اساسی تغذیه مرتبط با کاهش وزن و بیماریهایی مانند دیابت و یا تغذیه گروههای خاص سنی و ورزشکاران که جنبه علمی و نه تجارتی داشنه دریغ نکرده چون یکی از اهداف خود را روشنگری در برابر اینگونه سوء استفاده ها میدانیم 
 
5- در پایان توجه داشته باشید که سامانه هم در کنار شما روزبروز ارتقا می یابد و اطلاعات و روشهای درمانی جدید را به شما معرفی خواهد کرد 
 
6- توصیه اکید داریم به بخشهای مقالات و اخبار سایت بصورت پیوسته و هماهنگ نگریسته و از آن بعنوان یک کارگاه آموزشی استفاده نمایید که در صورت مراجعات حضوری برای یاد گیری آنها میبایست هزینه های هنگفت و ساعتهای مکرر برای یاد گیری ان در نظر بگیرید