• دکتر سید حمید بقایی پور
  • دکتر سید حمید بقایی پور
  • دکتر سید حمید بقایی پور
  • دکتر سید حمید بقایی پور
  • دکتر سید حمید بقایی پور
  • دکتر سید حمید بقایی پور
  • دکتر سید حمید بقایی پور
  • دکتر سید حمید بقایی پور
  • دکتر سید حمید بقایی پور
  • دکتر سید حمید بقایی پور

معرفی سایت

 رژیم درمانی آنلاین|دریافت رژیم غذایی |محاسبه وزن

همراهان گرامي آنچه ملاحظه ميکنيد نخستين سامانه آنلاين رژيم درماني با محوريت سه گانه رژيم غذايي توصيه هاي رفتار درماني و فعاليتهاي فيزيکي

براي کليه گروههاي نيازمند به دريافت رژيم غذايي بوده که در آن کليه فعاليتهاي فرد به طور مستقل تحت نظارت وپشتيباني تيم ناظر درماني بوده و

 

امکان يک ارتباط دوطرفه را بين مخاطب و اين تيم فراهم کرده است به نحوي که مخاطب همواره وجود پشتيباني قدرتمند را در کنار خود احساس مينمايد.


شما عضو کدام گروه هستید؟
محاسبه رایگان وزن ایده ال شما، همین حالا !!!
محاسبه BMI
سانتیمتر
کیلوگرم
نوع استخوان بندی
سانتیمتر
سانتیمتر
شاخص ریسک پذیری بیماری قلبی
سانتیمتر
زن مرد

چگونه رژیم خود را دریافت کنید؟

راهنمای دریافت رژیم
لطفا قبل از مطالعه این بخش به توضیحات ذیل توجه فرمایید
لطفا قبل از مطالعه این بخش به توضیحات ذیل توجه فرمایید

 کاربران گرامی با  توجه به اصول درنظرگرفته شده درسامانه وزن من در جهت حذاکثر کارایی و بار علمی و عملی کاربران در کسب نتیجه مطلوب درمانی مواردی چند در مورد این بخش و محتویات  آن را به اطلاع میرساتذ و انتظار میرود با ذاشتن انکیزه کافی به نکات فوق توجه فرمایید 

چاقی یک بیماری چند عاملی است
چاقی یک بیماری چند عاملی است

در شروع درمان همواره بیاد داشته باشید  که چاقی یک بیماری چند عاملی است و به مجموعه عوامل متعددی وابسته است لذا درمان آن هم به استفاده همزمان از عوامل تغذیه , تغییرات رفتاری و ورزش و غیره بستگی دارد دنبال یک تغییر همه جانبه باشید و عاملی را به عامل دیگر ترجیح ندهید

پیدایش چاقی و بی نظمی های ذهنی
پیدایش چاقی و بی نظمی های ذهنی

 از دیدگاه علوم شناختی یکی از علل مهم چاقی بی نطمی ذهنی و روند تفکر بدلایل مختلف است . 

 از هر روشی برای آرام سازی ذهن خود استفاده کنید 

عدم موفقیت د رکاهش وزن نتیجه عادتها و باور های غلط است
عدم موفقیت د رکاهش وزن نتیجه عادتها و باور های غلط است

  خود را از قواعد خشک و سختی را که در قالبها انواع نمی توانم ها , باید ها و نباید ها برخود تحمیل کرده اید رها سازید 

عدم موفقیت د رکاهش وزن نتیجه باور ها و عادتهای غلط است 2
عدم موفقیت د رکاهش وزن نتیجه باور ها و عادتهای غلط است 2

مروز فقط  فکر کنید و بیندیشید که پرخوری بیش ازهرچیز یک مشکل ذهنی است که ریشه در باورها ورسوم غلط دارد