تداوم مهم‌ترین عامل در رسیدن به وزن ایده‌آل‌ه

با "وزنِِ من" هر هفته وزن خودتون را ثبت کنید، روند کاهش وزن‌تون را با بقیه مقایسه کنید و توصیه های متناسب با وزن‌تون بگیرید.
رسیدن و موندن در وزن مناسب، با کمک "وزنِ من" راحت تره...

همین حالا شروع کنید اطلاعات بیشتر