یک روش ساده و کارآمد بر مبنای سیستم جایگزینی می‌باشد که با یک آموزش مختصر به راحتی قابل انجام می‌باشد و علاوه بر کمک به کاهش یا افزایش وزن، در کنترل مواردی مانند دیابت و افزایش چربی خون بارداری و شیردهی نیز کارایی داشته و همچنین در دریافت رژیم‌های غذایی طبیعی در ورزشکاران و نوجوانان نیز کاربرد دارد.
در رژیم درمامی آنلاین علاوه بر پشتیبانی، امکان تبدیل الگوی رژیمی به الگوی انتخاب غذاهای مرسوم و آگاهی از میزان دریافت هر یک از آنها نیز وجود دارد.