بدون شک برنامه رژیم درمانی وزن من کامل‌ترین برنامه آنلاین رژیم درمانی نسبت به موارد مشابه می‌باشد؛ در این برنامه افراد علاوه بر آشنایی با سیستم الگوی رژیمی و سیستم جایگزینی که مدرن‌ترین روش رژیم درمانی است، در قسمت انتخاب مواد غذایی با مشخص کردن نوع غذای درخواستی نسبت به مشخص نمودن سهم هر فرد در دریافت آن غذا با توجه به رژیم اختصاصی فرد اقدام نمایند.