مزوامبدینگ بی‌تردید یکی از قدرتمندترین روش‌های غیرجراحی در درمان چاقی‌های موضعی و جایگزین درصد زیادی از اعمال جراحی زیبایی چاقی و ساکشن می‌باشد.
اساس این روش بر مبنای تلفیق دو روش مزوتراپی لاغری ( هیپرلینک) و امبدینگ (هیپرلینک) با اندکی تغییر در روش اجرا بوده که لیپولیز چربی در دو منطقه سطح و عمق را به صورت همزمان انجام می‌دهد.
از مهم‌ترین نکات مورد توجه در مزوامبدینگ محدود بودن جلسات به سه تا پنج جلسه می‌باشد که می‌تواند به تنهایی یا در قالب یک پکیج درمانی در کنار کویتیشن (هیپرلینک)، RF (هیپرلینک)، کربوکسی‌تراپی ( هیپر لینک) و یا کرایولیپولیز ( هیپرلینک) به جهت افزایش کارایی آن باشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که انجام مزوامبدینگ به همان اندازه که موثر است نیازمند رعایت پاره ای از نکات ایمنی و همچنین مستلزم تجربه کافی درمانگر در زمینه استفاده درست از داروها و نخ‌های مناسب می‌باشد.