این روش یکی از قدیمی‌ترین روش‌های درمان چاقی‌های موضعی و فرم‌دهی بدن می‌باشد که اساس آن بر مبنای ایجاد بادکش‌های ضربان‌دار و غلطتک‌های برقی که همزمان با ایجاد بادکش باعث فشار و تخریب بافت چربی موضعی می‌شوند استوار گردیده است.
هر چند امروزه با وجود تکنیک‌ها و ابزارهای متعدد در درمان چاقی موضعی استفاده مستقل از LPG کاهش یافته است ولی این روش کماکان از بهترین راهکارهای موجود برای فرمدهی بدن و رفع نماهای بدشکل پوست مانند نماهای پوست پرتقالی در انواع سلولیت‌ها می‌باشد.
همچنین LPG از بهترین روش‌های مکمل درمان در مزوتراپی (هیپرلینک) ، RF (هیپرلینک)، کویتیشن‌ (هیپرلینک) و کربوکسی تراپی(هیپرلینک) نیز قلمداد شده که باعث افزایش قابل توجه کارایی این ابزار می‌گردد.