این روش که به وسیله امواج بدون خطر رادیو فرکانس و تبدیل آن به انرژی گرمایی در هر یک از لایه‌های مورد نظر پوست و در نتیجه افزایش خونرسانی و تحریک فعالیت سلولی آن ناحیه می‌باشد.
یکی از ابزارهای بسیار موثر در درمان سلولیت‌ها و چاقی‌های موضعی و همچنین رفع شلی و افتادگی های پوستی می‌باشد که به انواع منوپلار و بای‌پلار تقسیم بندی می‌شود.
اثرات این روش به تنهایی و یا همراه با روش‌هایی چون مزوتراپی (هیپرلینک) و کربوکسی تراپی(هیپرلینک) می‌تواند نقش مهمی در انواع مشکلات چاقی های موضعی و همچنین جوانسازی پوست ایفا نماید.