دوره آموزش جامع و حرفه ای درمان چاقی های موضعی

8,000,000 توماندوره آموزش جامع و حرفه ای درمان چاقی های موضعی
سطح A++
مدت دوره 11 ساعت
گروه هدف:گروه پزشکی عمومی و تخصصی

این مجموعه اولین دوره آموزش کامل و یکمارچه درمان چاقیهای موضعی شامل روشهای مزوتراپی و امبدینگ (‌سبک غربی) و دستگاههایی مانند
RF و کویتیشن و shock wave و کرایولیپولیز ، کربوکسی تراپی وLPG همراه با مباحث تئوریک و فیلمهای آموزشی میباشد .

از مهمترین بخشهای این مجموعه بخش تشخیص افتراقی انواع چاقیهای موضعی میباشد که در نوع خود برای اولین بار مطرح میگردد که نتیجه آن استفاده مناسب و بجا از هریک از این روشها میباشد

این‌دوره از نظر محتوایی معادل دوره آموزش حضوری درمان چاقی های موضعی در مراکز آموزشی میباشد

:سرفصلهای دوره امبدینگ‌
شناسایی و افتراق انواع چاقیهای موضعی
آشنایر با تعریف و مکانیسم و کاربرد امبدینگ
انواع نخهای مورد استفاده در امبدینگ
فیلم آموزش عملی امبدینگ

:سرفصلهای دوره مزوتراپی
تشخیص افتراقی
شناسایی و تشخیص افتراقی انواع چاقیهای موضعی
آشنایی با تعریف مکانیسم و کاربرد مزوتراپی در درمان انواع چاقیهای موضعی
انواع داروهای مورد استفاده در مزوتراپی لاغری شامل داروهای اصلی و داروهای جایگزین و داروهای موجود در کوکتلهای آماده
فیلم آموزشی مروتراپی شکم و غبغب

سرفصلهای این دوره:
تشخیص افتراقی انواع چاقیهای موضعی
آشنایی با مکانیسم عمل ابزارهای چاقی موضعی
کرایولیپولیز کاربرد و فیلم آموزشی
کویتیشن
شاک ویو
رادیو فرکانس
کربوکسی تراپی
اندرمولوژی

بررسی دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *